Grāmata “Pasakas un teikas”

Lasīšana ir viena no pamatprasmēm, kas nepieciešamas katram. Lasot mēs bagātinām mūsu valodu, pieredzi un paplašinām redzesloku. Ne visi bērni pietiekami labi spēj apgūt lasītprasmi, un ne visiem tas izdodas pietiekami viegli. Bērniem, kuriem vērojamas grūtības lasītprasmes apguvē un teksta izpratnē, vizuālais atbalsts var palīdzēt.
Pasakas un teikas šajā grāmatā veidotas simbolu valodā Widgit, kas ir īpaši izstrādāta simbolu sistēma, kura tiek lietota, lai palīdzētu apgūt lasītprasmi un saprast izlasīto tekstu. Simboli ir īpaši attēli ar noteiktu struktūru, kurus lieto, lai skaidrotu vārda nozīmi un nodrošinātu vizuālo informāciju jebkura vecuma cilvēkiem.

Grāmata .PDF formātā – lejupielādēt.

Grāmatas autore: Mg. paed. Antra Krauce
Izglītības metodiķe, speciālās izglītības skolotāja/ logopēds

SymWriter 2.0 vairs nedarbojas!

Ja Jūs lietojiet programmu SymWriter, pārbaudiet vai uz Jūsu datora to ir iespējams atvērt. No 2021. gada 1. janvāra vairs nedarbojas SymWriter 2.0 un vecākas versijas, jo tām ir beidzies tehniskais atbalsts. Pie programmas palaišanas parādās kļūdas paziņojums.

Lai turpmāk Jūs varētu lietot SymWriter, Jums uz datoriem pa virsu esošajai programmai ir jāuzstāda jaunākā SymWriter 2.3.3 versija. Klikšķiniet uz šīs saites, lai lejupielādētu instalācijas failu – https://packages.widgit.com/exe/130.0/symwriter_latvian/lv-lv/compressed/symwriter_latvian.exe

Kad fails “symwriter_latvian.exe” ir lejupielādējies, klikšķiniet uz tā, lai uzsāktu instalāciju. Pēc instalācijas tiks prasīts ievadīt licences atslēgu, tas nav jādara. Lai pabeigtu instalāciju, jāklikšķina uz pogas “Pabeigt”.