Simbolu saziņas lapu komplekti Ukraiņu bēgļiem latviešu-ukraiņu un latviešu-krievu valodās

Набори карток для спілкування зі словами та малюнками на латисько-українській та латисько-російській мовах

Наборы карточек для общения со словами и рисунками на латышско-украинском и латышско-русском языках

Nav svarīgi, kādas ir jūsu valodas vai lasīšanas prasmes. Ir ļoti būtiski, lai ikvienam tiktu nodrošināta vienlīdzīga piekļuve informācijai.

Kas ir piktogramma?

Piktogramma ir grafisks simbols, kurā ietvertais vēstījums vai nozīme izteikta, izmantojot vizuālo līdzību ar fizisko objektu vai procesu.

Programma SymWriter 2 izmanto šos grafiskos simbolus teksta atbalstam, padarot rakstīto tekstu skaidrāku un saprotamāku. Tā nodrošina vārdu un jēdzienu vizuālu attēlojumu.

Kam piktogrammas var palīdzēt?

Piktogrammas var palīdzēt ikvienam, kam ir grūtības ar rakstītu vai runātu tekstu:

Bērniem un pieaugušiem ar mācīšanās traucējumiem vai saskarsmes problēmām, piemēram, autiskā spektra traucējumiem, Dauna sindromu vai disleksiju.
Cilvēkiem, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda.
Bērniem, kuri sāk mācīties lasīt – simboli var palīdzēt bērniem “piekļūt” tekstam, pastiprinot rakstītā vārda nozīmi. Šāda palīdzība ļauj ātrāk progresēt, kā arī ievērojami uzlabo uzvedību un motivē uz mācīšanos.
Bērniem un pieaugušiem ar smagiem fiziskiem traucējumiem – ja cilvēka fiziskās spējas ir stipri ierobežotas un viņš nevar runāt, simbolus var izmantot, lai palīdzētu viņam paust savas vajadzības un vēlmes, tādējādi ļaujot cilvēkam izdarīt izvēli.
Cilvēkiem ārkārtas situācijās. Ja kāds ir nokļuvis negadījumā un savainojuma dēļ vai arī tāpēc, ka nespēj sarunāties vietējā valodā, nevar runāt, simbolus var izmantot kā divpusēju saziņu, lai izskaidrotu un izprastu situāciju.
Cilvēkiem, kuri mācās svešvalodu. Simboli var palīdzēt svešvalodas apgūšanā, piedāvājot papildu atbalstu vārdu krājuma un gramatikas izpratnei.